IRLP Dansk brugervejledning

IRLP - Keeping the Radio in Amateur Radio

 

 

 

 

IRLP står for Internet Radio Link Projekt, hvilket er et projekt der forbinder amatør radioer over internettet så kommunikation over meget store afstande er mulig. IRLP-systemet består af RF-gateways (kaldet noder) og reflektorer. Der findes for tiden omkring 3500 amatør radioer forbundet via IRLP og du kan som radio amatør anvende dette netværk uden en speciel radio eller registrering. Det eneste der kræves er at din radio kan sende DTMF toner.

 

IRLP består af noder (læs som en repeater) og reflektorer som radio amatør stiller til rådighed for andre radio amatører. IRLP kan anvendes til kommunikation mellem en eller flere noder.  Forbindelse til IRLP kan etableres til en specifik node (node til node) eller til en reflektor, som kobler mange noder sammen (mange noder på samme kanal). Denne vejledning beskriver kun hvorledes du forbinder dig til en node uden for dit lokale område.

 

Forbind dig til en IRLP node.

Når du ønsker at få adgang til IRLP nettet, bør du meddele dit opkald over din radio og sikre dig at frekvensen er fri at bruge. F.eks. Det er OZxxx der forbinder til IRPL node, vent lidt til du er sikker på frekvensen er fri.

 

Sådan forbinder du til en IRLP node:

1.    Tryk på PTT og indtast med DTMF toner på din radio, det nodeID du ønsker at tilslutte dig. Se listen herunder, med nodeID og frekvenser i Danmark.

2.    Slip PPT tasten og afvente at du hører svar fra noden. Du vil hører en meddelelse fra noden om, at forbindelsen er klar/aktiv.

3.    Du kan nu fortage opkald/CQ der kan høres lokalt via din radio og i det område som du er forbundet til via noden. Du kan gennem IRPL forbinde dig til over 3500 noder på verdens plan.

4.    Når du er færdig med anvendelse af noden, tykke på PTT og indtast 73 med DTMF toner på din radio.

5.    Slip PPT tasten og afvente at du hører et svar fra noden at du er frakoblet/clear

 

Problemer:

-       Prøv at vente et sekund eller to efter DTMF indtastning og inden du taler på grund af delay på noden.

-       Hvis du ikke hører noget, er den lokale node (repeater) du sender til ikke forbundet til den nodeID du indtastede. Prøv bare en gang til, evt, lidt langsommer med DTMF tonerne.

-       Du hører ikke en meddelelse om, at forbindelsen er frakoblede. Tryk på PTT igen og send 73 med DTMF, for at sikre dig at du er frakoblet korrekt.

 

Noder i Danmark:

NodeID

CallSign

Node by

Land

Frekvens

CTCSS

3841

OZ5PP

Mobile Micro-Node

DK

433.2250

None

5019

OZ0IB

PIRLP / 8355 Solbjerg /Denmark

DK

145.3000

None

5116

OZ0AT

Mariager

DK

145.5250

None

5122

OZ1ARQ

Nykøbing Falster

DK

433.4750

None

5268

OZ5PP

Odder Østjylland

DK

145.5000

None

5557

OZ1ARQ

Mobile Node, APRS oz1arq-9

DK

145.4250

None

5557

OZ3REJ

Ringsted

DK

145.6250

82.5

Denne liste findes opdateret og med online status på dette link: Danske noder

 

 

 

 

 

Danske noder

 

Alle noder i verden

 

Hovedwebsite for IRLP

 

Engelsk usage guidelines